Nám og leikur í Garðaseli

Hvernig er unnið með læsi í víðum skilningi á Lundi (2ja ára) og Þúfu (3ja ára)

Markmiðið er:

Að hvetja barnið til að segja frá atburðum og á það sé hlustað með athygli

Að þjálfa minni og hlustun

Að auka orðaforða og efla skilning á hugtökum

Að auka máltilfinningu

Að kenna barninu að nota gott íslenskt mál og að það læri að nota það til að leysa ágreining

Að efla lesskilning og styrkja hljóðkerfisvitund

Leiðir að settu markmiði:

Markviss málörvun (rím, samstöfur, samsett orð, orðhlutaeyðing, hljóð-greining, hljóðtenging) ritmál sýnilegt

Orðaspjall (unnið með orð í tengslum við sögulestur)

Athafnir daglegs lífs og samskipti

Rím, þulur og að læra texta

Tjá sig í hópavinnu og samverustundum

Lestur bóka alltaf þegar færi gefst

Hlustun og myndun hljóða

Hvernig er unnið með stærðfræði á Lundi (2ja ára) og Þúfu(3ja ára)

Markmiðið er :

Að barnið skilji helstu hugtökin

Að barnið læri um formin

Að barnið læri um fjölda

Að barnið læri tölutáknin allavega frá 0 upp í 5 og skilji þau

Leiðir að settu markmiði:

Könnunarleikur

Einingakubbar

Tölutáknin sýnileg

Formin sýnileg

Hvernig er unnið með læsi í víðum skilningi á Hvammi (4ra ára)

Markmiðið er :

Að efla lesskilning og styrkja hljóðkerfisvitund barnsins

Að unnið sé með hlustunar– og athyglisleiki

Að unnið sé með hin ýmsu hugtök og eflingu orðaforða

Að lesnar séu stuttar sögur og framhaldssögur

Að unnið sé með vísur og ljóð

Að unnið sé með andheiti / samheiti

Leiðir að settu markmiði:

Markviss málörvun (rím, samstöfur, samsett orð, orðhlutaeyðing, hljóð-greining, hljóðtenging) ritmál sýnilegt

Orðaspjall (unnið með orð í tengslum við sögulestur)

Læra þulur og texta

Tjá sig í hópavinnu og samverustundum

Lestur bóka alltaf þegar færi gefst

Hlustun og myndun hljóða

Hvernig er unnið með stærðfræði á Hvammi (4ra ára)

Markmiðið er :

Að barnið skilji helstu hugtökin

Að barnið læri formin

Að barnið læri um fjölda

Að barnið læri tölutáknin allavega frá 0 upp i 10 og skilji þau

Leiðir að settu markmiði:

Heimspekilegar samræður, ýmis stærðfræðispil/ leikir

Einingakubbar, Legó

Holukubbar

Tölutáknin sýnileg

Formin sýnileg

Hvernig er unnið með læsi í víðum skilningi á Vörðu (5 ára)

Markmið og leiðir:

Að efla lesskilning og styrkja hljóðkerfisvitund barnsins

Unnið með hlustunar– og athyglisleiki

Unnið með hin ýmsu hugtök og eflingu orðaforða

Lesnar stuttar sögur og framhaldssögur—orðaspjall

Unnið með vísur og ljóð

Unnið með andheiti og samheiti

Unnið með sérnöfn og samnöfn

Hvernig er unnið með stærðfræði á Vörðu (5 ára)

Markmið og leiðir:

Unnið með tölustafi, magn og hugtök

Að barnið skrifi tölustafi, lögð áhersla á 1—20

Að barnið kynnist formum—hringur, þríhyrningur, ferningur og ferhyrningur

Numicon stærðfræðiefni, einingakubbar og holukubbar

Skriftar– og stafainnlögn—hljóðalestur

Markmið og leiðir:

Lagður inn einn stafur í viku

Við kennum heiti stafana, hljóðin æfð, æfðar tengingar tveggja til fjögurra

hljóða (hljóðakeðjur s-i, s-í, s-o, s-ó, o-s, ó-s, s-í-s-í)

Unnið með lesáttina—lesteppi

Barnið æfir sig í stafagerð / skriftarkennsla

“Lubbi finnur málbein” bókin um Lubba er hugsuð til málörvunar og hljóðanáms fyrir börn á aldrinum tveggja til sjö ára.

Lubbaspilið—Hljóðasmiðja Lubba.

Hljóðtenging /Hljóðgreining—unnið með verkefnið “Hugur og fluga “ spil fyrir Hljóðkerfisvitund.
© 2016 - 2021 Karellen